มกราคม 2566

11
การคัดเลือกรอบสอง การประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
09.00 - 17.00
ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
11
การคัดเลือกรอบสอง การประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
09.00 - 17.00
ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
27
การแนะนำพัฒนาการแสดง โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ปี 2565
09.00 - 17.00
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
27
การแนะนำพัฒนาการแสดง โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ปี 2565
09.00 - 17.00
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร

กุมภาพันธ์ 2566

8
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
14.00 - 17.00
ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
8
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
14.00 - 17.00
ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

มีนาคม 2566

1
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี 2565
-
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
1
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี 2565
-
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมษายน 2566

4
การประชุมสามัญประจำปี 2566 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี
4
การประชุมสามัญประจำปี 2566 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

พฤษภาคม 2566

22
บันทึกเทปถวายพระพร ''สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี'' วันที่ 3 มิ.ย. 66
10.00
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต
22
บันทึกเทปถวายพระพร ''สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี'' วันที่ 3 มิ.ย. 66
10.00
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต

มิถุนายน 2566

6
กาประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
6
กาประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
6
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 3/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
6
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 3/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
26
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.00
สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
26
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.00
สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

กรกฎาคม 2566

7
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๘ ปี แห่งการจัดตั้ง พร้อมมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรตำบล/หมู่บ้านช่อสะอาด
08.30-13.00
องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สปท. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
7
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๘ ปี แห่งการจัดตั้ง พร้อมมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรตำบล/หมู่บ้านช่อสะอาด
08.30-13.00
องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สปท. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10.30
ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒน์ศํกดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10.30
ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒน์ศํกดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11
การแถลงข่าวโครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566
13.30 -16.00
บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
11
การแถลงข่าวโครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566
13.30 -16.00
บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
17
บันทึกเทปถวายพระพร ''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง'' วันที่ 12 ส.ค.66
10.00
สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
17
บันทึกเทปถวายพระพร ''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง'' วันที่ 12 ส.ค.66
10.00
สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สิงหาคม 2566

3
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 4/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร2 เทศบาลนครนนทบุรี
3
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 4/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร2 เทศบาลนครนนทบุรี

กันยายน 2566

27
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 5/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
27
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 5/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี

ตุลาคม 2566

17
งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริตฯ (INTERNATIONL ANTI-CORRUPTION DAY RUN 2023) และการมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตและการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว พันตำรวจตรี ศิวกร สายบัว
13.00 -15.30
ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
17
งานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริตฯ (INTERNATIONL ANTI-CORRUPTION DAY RUN 2023) และการมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตและการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว พันตำรวจตรี ศิวกร สายบัว
13.00 -15.30
ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน 2566

3
การประชุมนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต การประชุมวิชาการและการระดมสมอง และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 6/2566
09.00 - 17.00
ห้องไอวี่ 2 ชั้น 2 อาคาร TK 3 โรงแรม TK Palace ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
3
การประชุมนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต การประชุมวิชาการและการระดมสมอง และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 6/2566
09.00 - 17.00
ห้องไอวี่ 2 ชั้น 2 อาคาร TK 3 โรงแรม TK Palace ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
11
กฐินพระราชทาน ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
14.00
วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
11
กฐินพระราชทาน ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
14.00
วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ธันวาคม 2566

9
การแข่งขันวิ่งการกุศล ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รับชันสากลประจำปี 2566 (INTERNATIONAL ANTI–CORRUPTION DAY RUN 2023) ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
05.00 - 08.00
สวนหลวง ร.๙ (ลานกิจกรรมประตู 4 ดาวเรือง) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
9
การแข่งขันวิ่งการกุศล ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รับชันสากลประจำปี 2566 (INTERNATIONAL ANTI–CORRUPTION DAY RUN 2023) ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
05.00 - 08.00
สวนหลวง ร.๙ (ลานกิจกรรมประตู 4 ดาวเรือง) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร