มกราคม 2566

11
การคัดเลือกรอบสอง การประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
09.00 - 17.00
ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
11
การคัดเลือกรอบสอง การประกวดการต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
09.00 - 17.00
ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
27
การแนะนำพัฒนาการแสดง โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ปี 2565
09.00 - 17.00
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
27
การแนะนำพัฒนาการแสดง โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ปี 2565
09.00 - 17.00
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียนร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร

กุมภาพันธ์ 2566

8
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
14.00 - 17.00
ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
8
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
14.00 - 17.00
ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

มีนาคม 2566

1
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี 2565
-
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
1
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี 2565
-
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมษายน 2566

4
การประชุมสามัญประจำปี 2566 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี
4
การประชุมสามัญประจำปี 2566 และวิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 สำนักพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

พฤษภาคม 2566

22
บันทึกเทปถวายพระพร ''สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี'' วันที่ 3 มิ.ย. 66
10.00
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต
22
บันทึกเทปถวายพระพร ''สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี'' วันที่ 3 มิ.ย. 66
10.00
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต

มิถุนายน 2566

6
กาประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
6
กาประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2566
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี