กุมภาพันธ์ 2564

22
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564
13.30 -16.30 น.
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
22
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2564
13.30 -16.30 น.
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

กรกฎาคม 2564

2
การประชุมสามัญประจำปี 2564 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex
2
การประชุมสามัญประจำปี 2564 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex

กันยายน 2564

6
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex
6
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex

ตุลาคม 2564

26
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 - 16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex
26
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 - 16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ webex

ธันวาคม 2564

7
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
7
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
13.30 -16.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี
9
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
08.30 - 12.00 น.
ลานสวนฉลองสิริราชสมบัติ ริมแม่น้ำบางปะกง ด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
9
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
08.30 - 12.00 น.
ลานสวนฉลองสิริราชสมบัติ ริมแม่น้ำบางปะกง ด้านหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา