บรรยากาศ การแข่งขันวิ่งการกุศล วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565

2022-12-10

ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสร้างงานนี้มาด้วยกัน
"DO THE RIGHT THING "
การแข่งขันวิ่งการกุศล ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รับชันสากลประจำปี 2565 (INTERNATIONAL ANTI–CORRUPTION DAY RUN 2022)

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ณ สวนป่าเบญจกิติ
จัดโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
#ACF RUN2022 

#วิ่งสวนป่าเบญจกิติ #Acfrun2022 #มูลนิธิต่อต้านการทุจริต #วิ่งเพิ่มกล้ามเนืัอหัวใจ