รวมภาพประทับใจ กับผลงานต่อต้านการทุจริตสุดปัง จาการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok ประจำปี 2564

2022-05-31

รวมภาพประทับใจ กับผลงานต่อต้านการทุจริตสุดปัง จาการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok ประจำปี 2564ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต"
#มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และ TiKTok โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท พีทีที โกลบอล จำกัด (มหาชน)