การประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

2022-04-22

ผลงานการประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564


รางวัลชนะเลิศ 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

นายกันตภณ  ชัยกำแหง  (กันต์ )

ม.5 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

จะเปลี่ยน หรือ จะปล่อย
เพราะประเทศไทย
ต้องการให้คนในชาติ
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
.

คลิก >> https://youtu.be/OfbcyMtu29g

หรือ

 คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdyuvtcN


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

นางสาวภัทรธิดา บุญชาติ (กอหญ้า)

ม.5 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ 

ความเห็นแก่ได้ 
จะทำลายแผ่นดิน
จนสูญสิ้นความเป็น

.

คลิก >> https://youtu.be/dcRBxUZWtEM

หรือ

คลิก >>  https://vt.tiktok.com/ZSdy5M9CF/


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

นายประมาณ  สิทธิวงษา (โลตัส)

ม.5 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จ.ขอนแก่น 

แม้มั่งมีแต่ทุจริตผิดจรรยา
จะมีค่าควรใดให้กล่าวชม
ปราบการโกงป้องทุจริตจากสังคม
เพื่ออุดมคงวิถีสุจริตไทย

.

 คลิก >>https://youtu.be/v1QskKEzlM4

หรือ

คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdyAhCry/


รางวัลชมเชย

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

นางสาวนันทกานต์  ลินทอง (เอ๋ย)

ม.5 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา จ.ขอนแก่น 

การทุจริตคือมหันตภัยอันมืดมิด
ที่ทำลายสิทธิของมนุษยชาติ

.

คลิก >> https://youtu.be/vPyhyZV4qVw

หรือ

คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdyYREdJ/


รางวัลชมเชย 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

เด็กชายกิตติคุณ อ่อนนิ่ม (ไอซ์) 

ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่

3 ป.ต่อต้านการทุจริต
❤️ปรับ ❤️เปลี่ยน ❤️ปฏิเสธ

.

คลิก >> https://youtu.be/2eFWX8U0E1g

หรือ

คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdUfT8N3/


รางวัลชมเชย 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

นายถิรวัฒน์   เจริญบุญณะ (นิว)  

ม.4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี

ปลุกพลังความกล้า 
นำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากการทุจริต
.

คลิก >> https://youtu.be/OB6NajQ2nvg

หรือ

คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdUcCS6Y/


รางวัลชมเชย 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

นายอดุลชัย  มาดี (เอก) จ.เชียงใหม่

ม.5 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา  

5 ยุทธวิธี ต่อต้านการทุจริต
.

 คลิก >> https://youtu.be/MpP6zScTkx4

หรือ

คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdUeWUKa/


รางวัลชมเชย 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

นายสุรศักดิ์ ศรีสอาด  (เตเต้)

ม.4  โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร

วัคซีน 3 เข็ม สร้างพลังความสุจริต
.

คลิก >> https://youtu.be/ihBLlTNLPSo

หรือ

คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdUa9WHx/


รางวัลชมเชย 

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

เด็กหญิงกันยารัตน์  ขอมแพ (ขวัญ)

ม.2  โรงเรียนบ้านนกงาง จ.ระนอง 

การทุจริตเปรียบดั่งไฟนรกเผาผลาญชาติ..ถึงเวลาแล้ว
ทุกคนต้องร่วมดับไฟนรกนี้
.

   คลิก >> https://youtu.be/3N-I6yaWauM

หรือ

คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdUY2DKX/


รางวัลชมเชย

โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 

นางสาวศิโรรัตน์  แก้วทอง (เคียฟ)

ม.5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 

3 ทางรอด หยุดเชื้อทุจริตให้หมดไป
.

คลิก >> https://youtu.be/9XXx7aVMWIk

หรือ

 คลิก >> https://vt.tiktok.com/ZSdUXJLq8/