สื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต

2022-04-08

สื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต


#ปปช #ปปชภาค7 #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง #โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต

 1. สื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต? โมชั่นกราฟิก ตอนที่ 1 สินบน
?
https://www.facebook.com/NaccRegional7/videos/5645039985512896
#สินบน #ปปช #ปปชภาค7 #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง
#โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต


2. สื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต
โมชั่นกราฟิก ตอนที่ 2 รุกล้ำที่สาธารณะ
https://www.facebook.com/NaccRegional7/videos/1138160163706181
#รุกล้ำที่สาธารณะ #ปปช #ปปชภาค7 #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง #โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต

3. สื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต
โมชั่นกราฟิก ตอนที่ 3 ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
https://www.facebook.com/NaccRegional7/videos/663775271505726
#ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง #ปปช #ปปชภาค7 #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง #โครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต

4. แบบสอบถามการรับรู้การทุจริต
https://forms.gle/n4PqrkQYaBeQJsF76