สุนทรพจน์ "คอร์รัปชัน ทำลายฉัน ทำลายชาติ"

2020-12-14 โดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

สุนทรพจน์ "คอร์รัปชัน ทำลายฉัน ทำลายชาติ"

ในงาน ACSP Anti - Corruption Day 2020 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

โดย เด็กชายภูมิภัทร แสงเภา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564