บรรยากาศ งานครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบโล่รางวัลต่าง ๆ และใบประกาศนียบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2561

2019-07-06

บรรยากาศ งานครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบโล่รางวัลต่าง ๆ

และใบประกาศนียบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2561

.........................................................................................

บรรยากาศ งานครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต บรรยากาศ พิธีมอบโล่รางวัลต่าง ๆ และใบประกาศนียบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2561