ผลงานการประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน" ประจำปี 2563
 รางวัลชนะเลิศ    โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี   "ลำตัดต่อต้านการทุจ ...
31 ธันวาคม 2563
สุนทรพจน์ "คอร์รัปชัน ทำลายฉัน ทำลายชาติ"
สุนทรพจน์ "คอร์รัปชัน ทำลายฉัน ทำลายชาติ"ในงาน ACSP Anti - Corruption Day 2020 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุท ...
14 ธันวาคม 2563
ปาฐกถา "ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม" โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ปาฐกถา "ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
23 กันยายน 2563
ผลงานการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562
รางวัลชนะเลิศ  "โครงการ ACSP รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริต"  โรงเรียนอัสสัมชัญ ...
31 ธันวาคม 2562
การบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด 21 - 24 ธันวาคม 2562
"พระสงฆ์ยุคใหม่กับการสืบสาน รักษา ต่อยอด สุจริตวัฒนธรรม เพื่อสังคมไทยสะอาด"  โดย พระปัญญานันทมฺนี เจ ...
21 ธันวาคม 2562
ฉ่อย Acsp ต่อต้านการทุจริต ANTI-CORRUPTION​
ฉ่อย Acsp ต่อต้านการทุจริต จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ >> เชิญรับชม
09 ธันวาคม 2562
โครงการ ''หมู่บ้านช่อสะอาด'' หมู่บ้านต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
โครงการ ''หมู่บ้านช่อสะอาด'' หมู่บ้านต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
16 สิงหาคม 2562
VTR หมู่บ้านช่อสะอาด
VTR หมู่บ้านช่อสะอาด
23 กรกฎาคม 2562
บรรยากาศ งานครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบโล่รางวัลต่าง ๆ และใบประกาศนียบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ปี 2561
บรรยากาศ งานครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบโล่รางวัลต่าง ๆ และใบประกาศนียบั ...
06 กรกฎาคม 2562
โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด​ "ตำบลโพสะ" อำเภอเมือง​ จังหวัดอ่างทอง​ | มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​
โครงการอบรมเยาวชนช่อสะอาด​ "ตำบลโพสะ" อำเภอเมือง​ จังหวัดอ่างทอง​ | มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​
18 พฤษภาคม 2562