บรรยากาศ การแข่งขันวิ่งการกุศล วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสร้างงานนี้มาด้วยกัน "DO THE RIGHT THING "การแข่งขันวิ่งการกุศล ต่อต้านการ ...
10 ธันวาคม 2565
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อ ...
12 สิงหาคม 2565
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อ ...
28 กรกฎาคม 2565
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา​
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อ ...
03 มิถุนายน 2565
รวมภาพประทับใจ กับผลงานต่อต้านการทุจริตสุดปัง จาการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok ประจำปี 2564
รวมภาพประทับใจ กับผลงานต่อต้านการทุจริตสุดปัง จาการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok ประจำปี 2564ภา ...
31 พฤษภาคม 2565
การประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564
ผลงานการประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564รางวัลชนะเลิศ โครงการเยาวชนนักพูดร ...
22 เมษายน 2565
สื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต
สื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต #ปปช #ปปชภาค7 #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้า ...
08 เมษายน 2565
การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ประจำปี 2564 (เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 11 ทีม)
คลิปจากการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่าน TikTok ประจำปี 2564ทีมเวลา’ โรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่ได้รับ ...
04 เมษายน 2565
เพลง โตไปไม่โกง
โตไปไม่โกง
02 มีนาคม 2565
การประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565