ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริ ...
12 สิงหาคม 2566
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้ ...
28 กรกฎาคม 2566
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๘ ปี แห่งการจัดตั้ง พร้อมมอบโล่เกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรตำบล/หมู่บ้านช่อสะอาด
รางวัลบุคคลและอองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566บรรยากาศงานครบรอบ 8 ปี การจัดตั้งมูลน ...
10 กรกฎาคม 2566
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อ ...
03 มิถุนายน 2566
ลิงค์ การประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565
ลิงค์ การประกวดเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี  2565 รางวัลชนะเลิศ &nb ...
25 พฤษภาคม 2566
ลิงก์วิดีโอ ผลงานรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี 2565
ลิงก์ผลงาน การประกวด “ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์” ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับป ...
31 มีนาคม 2566
บรรยากาศ การแข่งขันวิ่งการกุศล วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสร้างงานนี้มาด้วยกัน "DO THE RIGHT THING "การแข่งขันวิ่งการกุศล ต่อต้านการ ...
10 ธันวาคม 2565
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อ ...
12 สิงหาคม 2565
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อ ...
28 กรกฎาคม 2565
งานครบรอบ ๗ ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พิธีมอบโล่รางวัลขององค์กรและบุคคลดีเด่น โล่ผู้สนับสนุนอย่างดียิ่ง และมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านและตำบลช่อสะอาด วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
>>> คลิกชม! งานครบรอบ ๗ ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พิธีมอบโล่รางวัลขององค์กรและบุคคลดีเด่ ...
07 กรกฎาคม 2565