การประชุมระดมสมองเพื่อพิจารณาโครงการฯ และการประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 6/2566

2023-11-03

การประชุมระดมสมองเพื่อพิจารณาโครงการที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตให้การสนับสนุน และการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องแมกโนเลีย 3 ชั้น 4 อาคาร TK 3 โรงแรม TK.PALACE ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566