การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 5/2566

2023-09-27

การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566