มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมงาน PTT Group CG Day 2023 ภายใต้แนวคิด GOOD to GREAT - CG Empowering for the Future

2023-10-17

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบหมายให้ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิต่อต้าการทุจริต ร่วมงาน PTT Group CG Day 2023 ภายใต้แนวคิด GOOD to GREAT - CG Empowering for the Future ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C