มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2023-07-10

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร