มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEAหมู่บ้านช่อสะอาด ณ บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

2022-08-03

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนสวายพิทยาคม ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ได้รับเกียรติจาก นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และนางศุภมาศ พยัฆวิเชียร อนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ บรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนเป้าหมายและนักเรียนที่ได้รับรางวัล รวม 50 คน และตัดสินภาพวาด "โครงการ PEA แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต"