การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 4/2565

2022-08-02

การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต วิสามัญครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องเทเวศร์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565