มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มอบเงินสนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวุฒิสภา

2022-07-26

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวุฒิสภา ในพิธีรับมอบคอมพิวเตอร์และงบประมาณเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกลระบบดิจิทัลให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จัดโดย คณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.) เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร