มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาคมกรุงเทพฯ ร่วมต้านการทุจริต

2022-07-14

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การสร้างเครือข่ายและประกวดสุนทรพจน์ ประชาคมกรุงเทพฯ โซนตะวันออก 9 เขต และเขตวังทองหลางร่วมต้านการทุจริต ณ บริเวณลานธรรมวัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว 80 แยก 14 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ภายในงานมีกิจกรรมสรุปภาพรวมของชมรม STONG จิตพอเพียง ที่ดำเนินการจัดอบรมและเสวนาผู้นำชุมชน 10 เขตกรุงเทพมหานคร โดย ร.อ.นพดล สุขวรรณ และคุณสรีรัตน์ เพิ่มพูลโดยช่วงเช้า เป็นการเสวนา หัวข้อ "คนไทยหัวใจต้องไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต" และการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา ร่วมกับ นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล รองเลขาธิการมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน และร้อยเอก นพพดล สุขวรรณ ผู้ดำเนินการเสวนา ตามด้วยช่วงบ่าย เป็นการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "คนไทย หัวใจต้องไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริต" ระดับประถมศึกษา 4 ถึง ระดับประถมศึกษา 6 จากโรงเรียนใน 10 เขตที่คัดเลือกมา ประกอบด้วย วังทองหลาง บางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก สะพานสูง ลาดกระบัง และประเวศ โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา นายกสมาคมคณะนิติศาสตร์ NIDA ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล รองเลขาธิการมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน และ ร.อ.นพดล สุขวรรณ ผู้ประสานงานโครงการฯ จากกนั้นเป็นการประกาศผล พร้อมการมอบรางวัล ปิดท้ายการถ่ายภาพร่วมกัน