มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

2022-07-08

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดพิธีส่งมอบโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด บ้านดอนหัวกรวด-นาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิรินาคาร) จังหวัดเพชรบุรี

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คนไทย ร่วมใจ ต่อต้านการทุจริต"

.

ทั้งนี้ ช่วงเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต และตัดสินภาพวาด "โครงการ PEA แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต" ได้รับเกียรติจาก นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และนางศุภมาศ พยัฆวิเชียร อนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ


>>คลิก ชมภาพบรรยากาศ<<