การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สามเณรเย็นยิ้ม ณ วัดท่าคอยนาง จังหวัดศรีสะเกษ
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สามเณรเย็นยิ้ม ณ วัดท่าคอยนาง จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังห ...
04 เมษายน 2559
ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมพิธีเททองพระพุทธเมตตา จังหวัดนครปฐม
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และคณะ ร่วมพิธีเททองพระพุทธเมตตา จ ...
02 เมษายน 2559
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมจัดนิทรรศการ งาน "มหกรรมต้านโกง 9 เรื่องควบ"
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมจัดนิทรรศการ งาน "มหกรรมต้านโกง 9 เรื่องควบ" ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกปร ...
25 มีนาคม 2559
ร่วมแสดงความยินดีและแสดมุทิตาจิต แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ร่วมงานแสดงความยินดีแและแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ได้รับปริญญารัฐประศ ...
08 มกราคม 2559
งานแถลงข่าวพิธีเปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 4 พฤศจิกายน 2558
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดงานแถลงข่าวพิธีเปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรัง ...
04 พฤศจิกายน 2558
การประกวดตราสัญลักษณ์มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประกวดตราสัญลักษณ์มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
02 ธันวาคม 2557