มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท 3 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ...
23 พฤษภาคม 2565
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สามัญประจำปี 2565 และวิสามัญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สามัญประจำปี 2565 และวิสามัญครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมบางกอก ...
04 เมษายน 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิกล้าธรรม คณะธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิกล้าธรรม คณะธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดการบรรพชาสามเณร ...
20 มีนาคม 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ."
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานก ...
22 กุมภาพันธ์ 2565
ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้ากราบสักการะแสดงมุทิตาจิต สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.65 - ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณะ ...
07 กุมภาพันธ์ 2565
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
การประชุมคณะกรรการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Webex  เมื่อวันที่ 1 กุมภ ...
01 กุมภาพันธ์ 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับโล่ขอบคุณ การสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 - มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณขอบคุณภาคีเครือข่า ...
14 ธันวาคม 2564
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน ป.ป.ช. ป ...
09 ธันวาคม 2564
การประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 5/2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคคม 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ...
07 ธันวาคม 2564
นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด "บ้านลาดบัวขาว" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับเกียรติจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษ ...
27 พฤศจิกายน 2564