ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565จำนวน 4 รุ่น ...
04 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้มีสิทธิเข้าค่ายเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปี 2565
ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้มีสิทธิเข้าค่ายเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปี 2565>>คลิก Download เอกสารประกา ...
02 ตุลาคม 2565
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ถึง 30 พฤศจิกายน 2565!!! โครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์
ปุกาศ.. ปุกาศ..‼️ขยายเวลาถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕กับการกลับมาเปิดเวทีร่วมต้านทุจริต..ผ่านการแสดงศิลปะพื ...
26 กันยายน 2565
ขอเชิญเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 - 6 เข้าร่วมโครงการ“ค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ปี 2
ขอเชิญเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 - 6 เข้าร่วมโครงการ“ค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต”& ...
02 สิงหาคม 2565
เชิญชวนเยาวชนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือปวช. ร่วมประกวด "ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ประจำปี 2565
ปังมากกก.. ไม่ไหวววววจนต้องกลับมาทวงเวทีกันอีกครั้ง‼️.มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญชวนน้อง ๆนักร้อง ...
20 มิถุนายน 2565
ร่วมเป็นเครือข่ายกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเชิดชูบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต
ร่วมเป็นเครือข่ายกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและเชิดช ...
01 มิถุนายน 2564
ประกาศเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
ประกาศเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
05 เมษายน 2564