2.3 การคัดเลือกรอบแรก โครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ปี 2565
เผยรายชื่อ 39 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ จากพลังนักเรียนกว่า 2,000 คน ร่วมต่อต้านการทุจริตผ่าน ...
15 ธันวาคม 2565
7. (5) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคตะวันออก อาคารที่พักราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ of​ Landmark​ in​ Thailand​ ภาคตะวันออก ณ อาคารที่พักรา ...
12 ธันวาคม 2565
7. (4) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ of​ Landmark​ in​ Thailand​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิท ...
11 ธันวาคม 2565
7. (3) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคกลาง อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอ ...
09 ธันวาคม 2565
8.4 การอบรม "เยาวชนช่อสะอาด" ณ ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์ว ...
07 ธันวาคม 2565
8.4 "การประชุมผู้นำชุมชน" ช่อสะอาด ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมผู้นำชุมชนช่อสะอาด ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการกำนันสุเทพ บุญ ...
06 ธันวาคม 2565
7. (3) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ ห่วงพันปี จังหวัดลำพูน
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ of​ Landmark​ in​ Thailand​ ภาคเหนือ ณ ห่วงพันปี จังหวัด ...
06 ธันวาคม 2565
6. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
6. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
05 ธันวาคม 2565
6. (เอกสาร) โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
6. (เอกสาร) โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
05 ธันวาคม 2565
5.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระ ...
02 ธันวาคม 2565