ชุดหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จำนวน 5 เล่ม
ชุดหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด...มีจำนวน 5 เล่ม ดังนี้                                                   ...
23 กันยายน 2565
2.2 กิจกรรมแนะนำ ‘การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกล ...
09 สิงหาคม 2565
4. โครงการเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต รุ่น 2
โครงการค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ปี 2565 (ปีที่2)    ขอเชิญเยาวชน ระดับชั้นมั ...
02 สิงหาคม 2565
3. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ร่วมโครงการ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อสะอาด “แต้มสีเติมฝันต่อต้าน ...
29 มิถุนายน 2565
2. โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี ๒๕๖๕
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ผนึกกำลังกับกระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จัด "โครงการปร ...
20 มิถุนายน 2565
2.1 การแถลงข่าวโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ซีพี ทรู ปตท. และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนจัดป ...
20 มิถุนายน 2565
1.1 โครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ ...
31 พฤษภาคม 2565
1. โครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ ...
30 พฤษภาคม 2565
6. (รอบชิงชนะเลิศ - โครงการประกวด "ค่ายเยาวนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564)
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ค่ายเยาวชนนักพ ...
22 เมษายน 2565
2 (17) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบางเชือกหนัง เขตบางแค เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับโรงเรียนบา ...
19 เมษายน 2565