2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ปี 2563

2020-11-13

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อนำความรู้ไปจัดการฝึกอบรม ลูกเสือช่อสะอาด ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

>> Download เอกสารโครงการ <<