1. โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖!! โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อน 'การสมัคร'&nb ...
11 กรกฎาคม 2566
1.1 งานแถลงข่าว โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566
งานแถลงข่าวการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 (เดอะมิวสิคัล) ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารวัฒ ...
11 กรกฎาคม 2566