3. (28) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน

2023-03-30

แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖