3. (27) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง ๒ เขตหลักสี่

2023-01-26

แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง ๒ เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖