2.6 รอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวด "ต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์" ประจำปี 2565

2023-03-01
โรงเรียนวัดท้ายโนต และโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ จากจ.นครศรีธรรมราช
โชว์สุดยอดการแสดง ‘ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’
การประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565
คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมทุนการศึกษากว่า 685,000 บาท
กระทรวงวัฒนธรรม โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร และ กลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา มอบรางวัลการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565 หัวข้อ ‘ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ที่ดัดแปลงเป็นศิลปะร่วมสมัย โดยสร้างสรรค์มาจากการแสดงตามแบบแผนขนบธรรมเนียมมาพัฒนาต่อยอด และดีไซน์การแสดงใหม่ เพื่อให้เกิดความทันสมัย เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย และสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับประชาชน ผ่านการใช้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับชาวไทย โดยในรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งมีผลการประกวดมีดังนี้
ระดับประถมศึกษา
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ช้าน้อง น้องอย่าช้า จาก โรงเรียนวัดท้ายโนต จ.นครศรีธรรมราช
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ชาติภูพนาลัยต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี
จ.เชียงราย ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี ถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน หนังตะลุงคน “มาเด้ มาต่อต้านทุจริต” จาก โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์
จ.นครศรีธรรมราช ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ไทยช่วยไทย ชาติไทยเจริญ จาก วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 30,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนแจ้งวิทยา
จ.สงขลา ถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท
• รางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ ผลงาน สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท
โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานการแสดงเข้าประกวดจำนวน 85 ผลงาน 83 สถาบันการศึกษา 41 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกจนเหลือ 12 ทีมสุดท้าย ซึ่งผู้สนใจติดตามชมเทปบันทึกภาพการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37 รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ในเครือฯ นอกจากนี้ ยังจัดทำสปอตสรุปผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศเพื่อเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนไทย โดยจะนำออกอากาศทางช่องรายการต่าง ๆ ของทรูวิชันส์ทั้ง 17 ช่องอีกด้วย