2.3 การคัดเลือกรอบแรก โครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ปี 2565

2022-12-15

เผยรายชื่อ 39 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ จากพลังนักเรียนกว่า 2,000 คน ร่วมต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565

.
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 : มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, กระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน จัดการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 685,000 บาท
.
หลังจากที่ปิดรับผลงานมีน้อง ๆ นักร้อง นักเต้น นักฟ้อน นักแร็ป นักรำ นักแหล่จากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 85 ผลงาน 83 สถาบัน จาก 41 จังหวัดทั่วประเทศ
.
ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, คุณศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, คุณอัจฉรา เทพศิริ ผู้ช่วยอาวุโสด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณอุไรรัตน์ อภิวัฒนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สื่อสารภายในองค์กร ด้านยุทธศาสตร์ข้อมูล และการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณสุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, คณะกรรมการจากกลุ่มทรู คุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา และคุณปิลันธนี พาณิชพัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อสาร ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา ร่วมตัดสินผลงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกผลงานผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
.
ดูรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ : http://acf.or.th/release/announc/detail/288 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกรอบรองชนะเลิศในวันที่ 11 มกราคม 2566 เพื่อคัดให้เหลือ 12 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

#ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน