5.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี

2022-12-02

พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


คลิกดาวน์โหลดและชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรมลูกเสือ รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม

ตารางการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค.65 ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 3 ค่ายวชิราวุธ (มตท.)
ทำเนียบลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี