5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565

2022-10-03

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 100 คน


>>> คลิก Download เอกสารโครงการ <<<