2.1 การแถลงข่าวโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี 2565

2022-06-20

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ซีพี ทรู ปตท. และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

จัดประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565

ชวนเยาวชนสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ สอดแทรกการต่อต้านการทุจริต

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

              เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน จัดแถลงข่าวการประกวด “ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์” ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 685,000 บาท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับคือ ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ ‘เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแถลงข่าว ณ โถงชั้น 1 อาคารวัฒธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

              ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้เล็งเห็นถึงและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างสังคมไทยให้โปร่งใส และไม่ทนต่อการทุจริต สำหรับกิจกรรม “การประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์” ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจัดการประกวดจากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เครือเจิญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยความสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ที่เห็นความสำคัญของการใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยจากทุกภาคทั่วประเทศ นำมาพัฒนาต่อยอดและออกแบบการแสดงใหม่  ที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเยาวชนของชาติ

              โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2565  ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ระดับ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริตและ 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท และ 20,000 บาท และเกียรติบัตรตามลำดับ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ จะนำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างสังคมที่โปร่งใสต่อไป

                  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.acf.or.th พร้อมส่งผลงานการแสดงผ่านคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน 3 - 5 นาที ประเภทไฟล์ mp4 พร้อมแนบบทร้องและบทบรรยายแนวความคิดของการแสดง โดยส่งเอกสารการสมัครพร้อมคลิปการแสดงมาที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา  ทางอีเมล : ppyactivities@trueplookpanya.com            ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 097-289-9246 พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ “มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” และเฟสบุ๊ก “ช่อสะอาดต้านทุจริต

>> Download เอกสารโครงการ <<


>> Download ใบสมัคร <<