8.2 "การประชุมผู้นำชุมชน" ช่อสะอาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
การประชุมผู้นำชุมชนช่อสะอาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้าน ...
26 พฤศจิกายน 2565
4. (รอบชิงชนะเลิศ “นักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” )
การจัดการประกวด “นักพูดเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงแรมสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุง ...
25 พฤศจิกายน 2565
3. (11) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดทองเพลง เขตคลองสาน
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดทองเพลง เขตคลองสาน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
25 พฤศจิกายน 2565
3. (12) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เขตประเวศ
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย เขตประเวศ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
25 พฤศจิกายน 2565
8.2 การอบรม "เยาวชนช่อสะอาด" ณ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ ...
24 พฤศจิกายน 2565
7. (1) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคใต้ อาชีวศึกษาสงขลา
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ of​ Landmark​ in​ Thailand​ ภาคใต้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาส ...
24 พฤศจิกายน 2565
3. (9) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบางจาก เขตภาษีเจริญ
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบางจาก เขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
24 พฤศจิกายน 2565
3. (10) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เขตหลักสี่
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤ ...
24 พฤศจิกายน 2565
3. (7) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
23 พฤศจิกายน 2565
3. (8) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดคณิกาผล เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดคณิกาผล เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕ ...
23 พฤศจิกายน 2565