7. (4) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ of​ Landmark​ in​ Thailand​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิท ...
11 ธันวาคม 2565
7. (3) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคกลาง อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอ ...
09 ธันวาคม 2565
8.4 การอบรม "เยาวชนช่อสะอาด" ณ ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์ว ...
07 ธันวาคม 2565
8.4 "การประชุมผู้นำชุมชน" ช่อสะอาด ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมผู้นำชุมชนช่อสะอาด ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการกำนันสุเทพ บุญ ...
06 ธันวาคม 2565
7. (3) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ ห่วงพันปี จังหวัดลำพูน
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ of​ Landmark​ in​ Thailand​ ภาคเหนือ ณ ห่วงพันปี จังหวัด ...
06 ธันวาคม 2565
6. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
6. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
05 ธันวาคม 2565
6. (เอกสาร) โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
6. (เอกสาร) โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
05 ธันวาคม 2565
5.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระ ...
02 ธันวาคม 2565
8.3 การอบรม "เยาวชนช่อสะอาด" ณ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาวัดโนนมะเขือ เมื่อวันที ...
30 พฤศจิกายน 2565
8.3 "การประชุมผู้นำชุมชน" ช่อสะอาด ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมผู้นำชุมชนช่อสะอาด ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาวัดโนนมะเขือ เมื่อว ...
29 พฤศจิกายน 2565