7. (3) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคกลาง อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.65 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอ ...
09 ธันวาคม 2565
8.4 การอบรม "เยาวชนช่อสะอาด" ณ ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์ว ...
07 ธันวาคม 2565
8.4 "การประชุมผู้นำชุมชน" ช่อสะอาด ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมผู้นำชุมชนช่อสะอาด ตำบลปากจั่น อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการกำนันสุเทพ บุญ ...
06 ธันวาคม 2565
7. (3) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคเหนือ ห่วงพันปี จังหวัดลำพูน
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ of​ Landmark​ in​ Thailand​ ภาคเหนือ ณ ห่วงพันปี จังหวัด ...
06 ธันวาคม 2565
6. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
6. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด ปี 2565
05 ธันวาคม 2565
5.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 3 ค่ายวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด รุ่นที่ 3 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ธีระ ...
02 ธันวาคม 2565
8.3 การอบรม "เยาวชนช่อสะอาด" ณ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด ณ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาวัดโนนมะเขือ เมื่อวันที ...
30 พฤศจิกายน 2565
8.3 "การประชุมผู้นำชุมชน" ช่อสะอาด ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมผู้นำชุมชนช่อสะอาด ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาวัดโนนมะเขือ เมื่อว ...
29 พฤศจิกายน 2565
3. (13) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
29 พฤศจิกายน 2565
3. (14) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบ้านบัวมล เขตบางเขน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
29 พฤศจิกายน 2565