3. (24) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนลำผักชี เขตหนองจอก
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนลำผักชี เขตหนองจอก เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
23 ธันวาคม 2565
3. (21) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
22 ธันวาคม 2565
3. (22) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสมณานัมบริหาร เขตดุสิต
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสมณานัมบริหาร เขตดุสิต เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
22 ธันวาคม 2565
3. (19) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ เขตบางกะปิ
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
21 ธันวาคม 2565
3. (20) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
21 ธันวาคม 2565
3. (18) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
20 ธันวาคม 2565
3. (17) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
19 ธันวาคม 2565
3. (16) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
16 ธันวาคม 2565
2.3 การคัดเลือกรอบแรก โครงการประกวดต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ปี 2565
เผยรายชื่อ 39 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ จากพลังนักเรียนกว่า 2,000 คน ร่วมต่อต้านการทุจริตผ่าน ...
15 ธันวาคม 2565
7. (5) โครงการประกวดศิลปกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ภาคตะวันออก อาคารที่พักราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว
แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต​ The​ Art​s​ of​ Landmark​ in​ Thailand​ ภาคตะวันออก ณ อาคารที่พักรา ...
12 ธันวาคม 2565