6. (รอบรองชนะเลิศ - โครงการประกวด "ค่ายเยาวนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2564)

2022-04-08

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “ค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2564 ณ ห้อง VIP 6 สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ นางสาวเยาวมาลย์ จ้อยจุฬี กรรมการมูลนิธิฯ ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ นายสมชาย หนองฮี วิทยากรนักพูด และนายบุตรดี ปะรินสารัมย์ วิทยากรนักพูด 

.

โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ธนาคารออมสิน