2 (29) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

2022-03-30
เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ นำโดย​ นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย อนุกรรมการฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตศ.ดร. พิชัย สดภิบาล คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สำนักงานเขต คลองเตย และ ดร. ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ หัวหน้า สาขาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมวิทยาลัยเและนักศึกษามหาวิทยาลัย เศรีนครินทรวิโรฒ ข้าร่วมกิจกรรม​ "แต้มสีเติมฝัน​ ต่อต้านการทุจริต" ณ​โรงเรียนชุมชนหมู่บ้าน เขตคลองเตย ในโอกาสนี้ นางสาวคันธนา กระจ่างมล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สำนักงานเขตคลองเตย กล่าวรายงาน​ ได้รับเกียรติ​จากนายสมชาย อู่สุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขต คลองเตย ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ทั้งนี้​ นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานอนุกรรมฝ่ายวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ได้กล่าวถึงภัยของการทุจริตและให้ความรู้กับเด็กๆ​ เยาวชนให้ไม่ทนต่อการทุจริตด้วย