2 (30) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

2022-03-31
เมื่อวันพฤหัสบที่ 31 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ นำโดย​ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ อนุกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย อนุกรรมการที่ปรึกษา และอนุกรรมการฝ่ายวิชาการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางสุรีย์ ศรีพูนสุข ศ.ดร. พิชัย สดภิบาล นางสาวนัยนา รัตนมาศทิพย์
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เและนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม​ "แต้มสีเติมฝัน​ ต่อต้านการทุจริต" ณ​โรงเรียวัดโคนอน เขต ภาษีเจริญ ในโอกาสนี้ นายประทีป สว่างประทีป ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดโคนอนเขต ภาษีเจริญ กล่าวรายงาน​ ได้รับเกียรติ​จากนางพรพัน วัฒน์สินธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขต ภาษีเจริญ ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ทั้งนี้​ พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ ประธานอนุกรรมฝ่ายวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต​ ได้กล่าวถึงภัยของการทุจริตและให้ความรู้กับเด็กๆ​ เยาวชนให้ไม่ทนต่อการทุจริตด้วย