9.2 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดอรุ่นที่ 3 กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นวิทยากรและร่วมพิธีเปิดโครงการพระสงฆ์ช่อสะอาด ในเขตกรุงเทพมหานคร รุ่น ...
25 มีนาคม 2565
2 (21) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสามแยก​คลอง​หลอแห​ล​ เขตสะพานสูง​ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ นำโดย​ พลเอก จิร ...
24 มีนาคม 2565
2 (20) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ​ นำโดย​ นางศิริรัตน์ ...
23 มีนาคม 2565
9.1 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดอรุ่นที่ 3 (ภาคใต้) จังหวัดตรัง
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต - สันติศึกษา "มจร" จัดโครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาด ภาคใต้    เมื่อวันอังคาร ...
22 มีนาคม 2565
2 (19) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)​ เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ โดยคณะอนุวิชาการฯ นำโดย​ นายวราพงษ์ วรพันธ์พิ ...
22 มีนาคม 2565
2 (18) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ ...
21 มีนาคม 2565
8. โครงการบรรพชาสามเณรช่อสะอาด
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ มูลนิธิกล้าธรรม คณะธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดการบรรพชาสามเณร ...
20 มีนาคม 2565
6.3 ค่ายเยาวนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคใต้
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาค ...
18 มีนาคม 2565
2 (16) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​กา ...
17 มีนาคม 2565
2 (14) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริต​ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ นำโดย​ นางศิริรั ...
16 มีนาคม 2565