9.5 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดอรุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมคณะสงฆ์กรุงเทพ ...
29 มีนาคม 2565
3. (การคัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ)
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ - ‘ทีมเวลา’ โรงเรียนบ้านช่องพลี จ.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด ‘ต่อต ...
29 มีนาคม 2565
9.4 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งด้านพฤติกรรมสะอาด ภายใต้ “กา ...
28 มีนาคม 2565
2 (26) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนเคหะทุ่ง​สอง​ห้องวิทยา​ 1 เขตหลักสี่​ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ทุจริ ...
28 มีนาคม 2565
2 (25) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ ...
28 มีนาคม 2565
9.3 โครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาดรุ่นที่ 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมคณะสงฆ์กรุงเทพ ...
28 มีนาคม 2565
2 (24) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการวิชาการ มูลนิธิ​ต่อต้าน​กา ...
27 มีนาคม 2565
2 (23) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ร่วมกับโรงเรียนวั ...
26 มีนาคม 2565
6.4 ค่ายเยาวนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคกลาง
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดค่ายเยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาค ...
25 มีนาคม 2565
2 (22) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนแย้มจาควิชชานุสรณ์ เขตบึงกุ่ม​ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม​ 2565 มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ มูลนิธิ​ต่อต้าน​การ​ ...
25 มีนาคม 2565