2. (2) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ครั้งที่ 2 /2563 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2020-11-20

(2) การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 2 /2563 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2563