1. (17) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบางกระดี่และชุมชนวัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

2020-11-29

(17) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดบางกระดี่และชุมชนวัดบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563