1. (11) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

2020-11-15

(11) แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563