7. การปฐมนิเทศและสัมมนาโครงการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดตำบลช่อสะอาด ประจำปี 2562

2019-03-15

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ คัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่สุด เพื่อจัดการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านโครงการให้มีองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน ให้เป็นชุมชนหรือหมู่บ้านช่อสะอาด นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรเพื่อแก้ปัญหาครอบครัวและเยาวชน และบำบัดผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านช่อสะอาด

>> Download เอกสารโครงการ <<