1. (5) นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

2019-11-28

การจัดกิจกรรมเสวนา "นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562