6. (การคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ - การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต)

2019-12-12

การคัดเลือกผลงานการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" รอบชิงชนะเลิศ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 กรุง้ทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

...ผลการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้...

รางวัลชนะเลิศ         

"โครงการ ACSP รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริต"  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

"โครงการปอละบ๋อ"  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

"โครงการอัยย๊ะ! พอนะหยุดโกง"  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 

"โครงการ Project Cโกงแล้วดี มีหรอ!!!"  โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4

"โครงการเจียงฮายจ้อสะอาด"  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชย

"โครงการ PHADUNG MODEL ต้านการทุจริต"  โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

"โครงการตั้งไข่ต้านภัยทุจริต"  โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร

"โครงการบ้านเฮาบ่เอาโกง"  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

"โครงการเด็กตงห่อพาตงฉิน (เด็กมีคุณธรรมพาสุจริต)"  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

"โครงการ 5 ประการ ต้านคอร์รัปชัน" ( 5 Reason Anti-Corruption)  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร