5. (4)การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงแรมราชาวดีฯ จังหวัดขอนแก่น

2019-10-17

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2562