1. (4) นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

2019-09-26

การจัดกิจกรรมเสวนา "นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562