14. โครงการอบรมหลักสูตร ''ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต'' ปี 2562
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ สถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมผู้น ...
16 สิงหาคม 2562
1. (3) นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
การจัดกิจกรรมเสวนา "นักศึกษาวัยใส...ต้านภัยทุจริต" ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ ...
15 สิงหาคม 2562
9. (17) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านศรีอุทุมพร ครั้งที่ 17 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านศรีอุทุมพร ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง ...
13 สิงหาคม 2562
9. (16) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านท่าโพ ครั้งที่ 16 จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านท่าโพ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนวัดท่าโพ ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวั ...
10 สิงหาคม 2562
9. (15) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านดงตะขบ ครั้งที่ 15 จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านดงตะขบ ครั้งที่ 15 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร วัดดงตะขบ ตำบล ...
07 สิงหาคม 2562
6. (การคัดเลือกผลงานรอบสอง - การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต)
การคัดเลือกผลงานการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" รอบสอง (เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ) ณ ห้ ...
06 สิงหาคม 2562
9. (14) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านลานไผ่ หมู่ 9 ครั้งที่ 14 จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านลานไผ่ หมู่ 9 ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านลานไผ่ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานก ...
04 สิงหาคม 2562
9. (13) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านเกาะนก ครั้งที่ 13 จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านเกาะนก ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมอันดามัน วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล ...
26 กรกฎาคม 2562
9. (12) การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหงาว ครั้งที่ 12 จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562
การอบรมเยาวชนช่อสะอาด หมู่บ้านหงาว ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตำบลทุ่งหงาว อำเภอเมือง จังหวั ...
25 กรกฎาคม 2562
2. (3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันการทุจริต จังหวัดภูเก็ต ปี 2562
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดในพื้นที่ภาคต่าง ๆ โดยเป็นการจัดฝึกอบรมเยาวชนในระดับม ...
19 กรกฎาคม 2562