5. โครงการปลูกต้นกล้าความดีทำมิวสิควิดีโอ ''ช่อสะอาดต้านทุจริต'' ปี 2561

2018-11-17

ร่วมดำเนินการกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมต่อยอดจากการประกวดมิวสิควิดีโอรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยมีชื่อหลักสูตร "จุดประกายไอเดียร่วมต้านทุจริตผ่านมิวสิควิดีโอ" ให้กับผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และผู้ที่มีใจและสนใจร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

>> Download เอกสารโครงการ <<

การอบรมปลูกต้นกล้าความดีทำเอ็มวี "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2561 ณ ห้องเบียงก้า โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561